Change

70-of-transformation-programs-fail-mckinsey-1-638Het percentage verbeterinitiatieven (changes) dat faalt is volgens onderzoek door McKinsey niet minder dan een verbijsterende 70%!!

Geen wonder dat zoveel bedrijven vroeger of later te gronde gaan. Ze zijn onvoldoende in staat verbeterinitiatieven betrouwbaar door te voeren en de gewenste resultaten te halen. Wie betrouwbaar resultaat wil boeken ontkomt er niet aan eerst stil te staan bij de oorzaken van het falen van verbeterinitiatieven. Gebrek aan draagvlak en onvermogen om vanuit een holistische benadering te focussen zijn de belangrijkste oorzaken voor het falen van verbeterinitiatieven.

Tegel 3d Reliable Projects change

Als er iets niet goed gaat richt de aandacht zich vaak snel op de schuldvraag; ‘Bij wie zit de fout?’. Het antwoord wordt dan doorgaans gezocht in de directe oorzaken. Doordat de realiteit complexer is biedt dat slechts tijdelijk soelaas. De dieper liggende oorzaken worden niet aangepakt en woekeren voort. We geraken verzeild in vicieuze cirkels van symptoombestrijding en ongerealiseerde ambities.
Als een of meer van onderstaande  verschijnselen zich voordoen in uw eigen projectorganisatie, dan heeft u niet de juiste focus:

  • Het kernprobleem niet onderkennen;
  • Brede, grootschalige verbeterinitiatieven;
  • Meerdere verbeterinitiatieven tegelijkertijd;
  • Alles tegelijk aanpakken;
  • Verdeelde aandacht;
  • Doel niet helder;
  • Niet duidelijk hoe acties bijdragen aan het resultaat;
  • Demotivatie;
  • Eigenaarschap ontbreekt;
  • Symptomen bestrijden.

 

Betrouwbaar resultaten behalen is geen toeval. Succesvol zijn is het resultaat van gedisciplineerd , systematisch en creatief problemen oplossen. Dat is met Doorbraak Denken in vrijwel elke situatie mogelijk. Hoe?

 

ChangeVoordelenHet geheimAanpak