Team

De complexiteit van veel projecten schuilt in de noodzaak vele details te managen. We proberen dit te doen door een gedetailleerd plan op te stellen. Dit leidt tot frustraties. Durven we complexe taken wel aan onze mensen over te laten?

Als een of meer van onderstaande kenmerken zich voordoen in uw (multi-) projectorganisatie, dan is het zeer waarschijnlijk dat u teveel details probeert te managen en er niet in slaagt de capaciteiten van uw eigen mensen goed te benutten:

 • De planning wordt niet begrepen;
 • De volgorde blijkt tijdens uitvoering niet meer logisch;
 • Er wordt van de planning afgeweken;
 • Alleen na aandringen wordt de planning bijgewerkt;
 • De planning is continue achterhaald;
 • De prioriteiten veranderen te pas en te onpas;
 • Er is geen vertrouwen meer in het plan;
 • Mensen voelen zich niet serieus genomen;
 • De planning wordt niet meer serieus genomen;
 • Er zijn geen duidelijke prioriteiten meer;
 • Het project verloopt rommelig.

Mits goed georganiseerd kan het managen van een groot deel van de complexiteit in projecten aan uitvoerende teams worden overgelaten. Vooral in multi-project organisaties is het zeer lonend te investeren in het formeren van vaste teams en ze met effectieve hulpmiddelen zelfvoorzienend te maken. Aan teams die met onze oplossing werken kan doorgaans een verrassend grote mate van complexiteit overgelaten worden. Planningen worden minder gedetailleerd en daardoor stabieler en overzichtelijker.

 

TeamVoordelenHet geheimAanpak