Wat na ToC en Scrum komt

Tegel 3d Blog Wat na ToC en Scrum komt

 

Reliable Scrum als combinatie van ToC en Scrum is zeker geen eindstation. Het is van belang zicht te houden op wat na ToC en Scrum komt.  Welke mogelijkheden zijn er om nog verder te verbeteren?

ToC-projectmanagement en Scrum gaan prima samen. Dat heb ik uitgelegd in mijn artikel over Reliable Scrum. Daarnaast heb ik tijdens de bijeenkomst van de IPMA Critical Chain Interessegroep op 6 juni 2013 uitgelegd hoe dat in zijn werk gaat. Mijn presentatie van 6 juni alsmede een zeer lezenswaardig verslag van de bijeenkomst zijn te vinden op de webpagina van de IPMA Critical Chain Interessegroep. Uit de vele gesprekken die ik tijdens en na de bijeenkomst gevoerd heb maak ik op dat velen mijn zienswijze over de combinatie van ToC-projectmanagement en Scrum delen en waar toepasselijk in de praktijk brengen.

Reliable Scrum als combinatie van ToC en Scrum is zeker geen eindstation. Het invoeren van Scrum helpt veel organisaties af te rekenen met de waterval benadering van softwareontwikkeling en daarvoor in de plaats een teamgeoriënteerde werkvorm toe te passen. Dat is op zich een geweldige doorbraak! Toch is het van belang zicht te houden op de vervolgstappen naar nog verdere verbetering. Met andere woorden op wat na ToC en Scrum komt. Welke mogelijkheden zijn er om nog verder te verbeteren?

Zoals naar ik aanneem wel bekend is Scrum voor een groot deel geïnspireerd op Lean principes. En aangezien continue verbeteren een van de principes is van Lean leek dit mij geen verkeerde inspiratiebron om te zoeken naar mogelijkheden voor verdere verbetering. Centraal in Lean staat het streven de Work in Process terug te dringen door middel van single piece flow en een zo laag mogelijke takt time. Het kan zijn dat u als lezer van dit artikel na de voorgaande zin dreigt af te haken door de terminologie die ik hier hanteer. In dat geval raad ik u echt aan te zorgen dat u zich wat meer op Lean oriënteert. (Dat kan bijvoorbeeld door het lezen van het boek “The Toyota Way” wat in mijn ogen verplichte literatuur zou moeten zijn op alle middelbare scholen.. )

Welk beeld roept het bij u op wanneer u vanuit de Lean principes een Scrum omgeving in ogenschouw neemt? Kan er wellicht een parallel getrokken worden tussen sprintteams en productiecellen in een Lean productieomgeving? Kan de sprintduur  wellicht worden vergeleken met de Takt Time? Is een user story de beschrijving van een eindproduct dat geproduceerd dient te worden? Als we dit alles eens aannemen, dan is het niet zo moeilijk te bedenken welke richting het streven naar uit zou moeten gaan: Het ritme wordt bij Scrum bepaald door de sprintduur. Het streven zou moeten zijn deze steeds verder te verkorten of zelfs geheel te elimineren. Dat laatste wil overigens niet zeggen dat het team niet periodiek een retrospective en vooruitblik kan hebben; het moment waarop dat gebeurt is echter ontkoppeld van de productie. Het elimineren van een vaste sprintduur brengt de aandacht weer terug op meer traditionele belemmeringen die in softwareontwikkeling een single piece flow en een zo laag mogelijke work in process in de weg staan:

  • Een user story op zichzelf naar de productieomgeving brengen heeft vaak geen toegevoegde waarde. Wat is dan wel de kleinste zinvolle functionele uitbreiding?
  • De kwaliteitsborging vereist vaak een uitgebreide integratietest waardoor het kostbaar is kleine functionele uitbreidingen te testen
  • Er zijn belemmeringen in de OTAP-omgeving (bijvoorbeeld een complexe productiegang) die single piece flow in de weg staan
  • De aard van softwareontwikkeling brengt veel variabiliteit met zich mee

Verbeteringen op deze punten kunnen èchte doorbraken betekenen voor verdere verbetering van de ict-projectorganisatie. Aangezien de omstandigheden tussen specifieke ICT-organisaties aanzienlijk kunnen verschillen zal het van de organisatie afhangen wat precies de bottleneck is. Pas wanneer geen van de voornoemde punten (meer) de bottleneck is, komt verbetering van de productiesnelheid (en de kwaliteit) van het softwareontwikkelteam zèlf weer in beeld. Net als over de overige punten is ook over dit laatste al veel geschreven.

Hieronder kunt u desgewenst reageren op dit artikel. Mocht u naar aanleiding van een of meer artikelen in deze blog vragen hebben en/of rechtstreeks met mij contact willen opnemen, schroomt u dan niet een e-mail bericht te sturen naar info@reliableprojects.nl

 


Leave a comment