Category » Agile

De efficiencyparadox


Betrouwbaarheid en snelheid zijn bepalend voor de concurrentiepositie van multi-projectorganisaties. Projecten betrouwbaarder en sneller opleveren begint met het beperken van het onderhanden werk. Maar waarom is dit toch zo lastig? Dat komt door de efficiencyparadox. Gelukkig zijn daar goede oplossingen voor. Read more »


Wat na ToC en Scrum komt

Tegel 3d Blog Wat na ToC en Scrum komt

 

Reliable Scrum als combinatie van ToC en Scrum is zeker geen eindstation. Het is van belang zicht te houden op wat na ToC en Scrum komt.  Welke mogelijkheden zijn er om nog verder te verbeteren? Read more »


10 redenen om bedachtzaam te zijn met Scrum

 

 

Hoezeer ik het ook omarm, hier zijn 10 redenen om bedachtzaam te zijn met Scrum. Read more »


10 ToC-redenen om Scrum te omarmen

 

 

Waar het gepast kan worden ingezet elimineert Scrum grotendeels de behoefte aan de sturingsmethodiek zoals die in ToC-projectmanagement worden gehanteert. Toch wordt Scrum door ToC-consultants omarmd..

Read more »


Reliable ScrumDe gecombineerde voordelen van ToC èn van Scrum krijg je als je de principes uit ToC-projectmanagement  en Scrum op de juiste manier met elkaar combineert. Hoe je dat het beste doet is afhankelijk van de situatie..

Read more »