Reliable Scrum

In de softwareontwikkeling binnen de ICT zijn Agile technieken (met name Scrum) de afgelopen jaren doorgebroken. Agile is hèt antwoord op de behoefte aan het kunnen inspelen op voortschrijdend inzicht en op veranderende omstandigheden. Dat dreigt echter ten koste van de behoefte om over het project als gehéél in control te zijn en betrouwbare informatie te kunnen verstrekken over zaken als budget, resource behoeften en niet in de laatste plaats de opleverdatum.

Reliable Scrum doorbreekt dit conflict door met behoud van Agility de ToC-Projectmanagement principes toe te passen in complexe projecten. Reliable Scrum is van toepassing wanneer er nu sprake van is dat er met meerdere Scrum teams naast elkaar gewerkt wordt of dat Scrum gecombineerd wordt met activiteiten die op een andere manier gepland en aangestuurd worden. Het biedt project- en programmamanagers grip op het totale project en zorgt dat zij betrouwbaar kunnen rapporteren over de voortgang.

Op onze blog treft u diverse artikelen aan over het onderwerp Reliable Scrum: