Voordelen

Mits goed georganiseerd kan het managen van een groot deel van de complexiteit in projecten aan uitvoerende teams worden overgelaten.

 

Snelheid

De korte communicatielijnen binnen het team voorkomen tijdverlies voor noodzakelijke afstemming. Belangrijker nog is dat het team zelf zicht houdt op het onderhanden werk en de daaraan gerelateerde doorlooptijden. Knelpunten in het teamproces zijn inzichtelijk en het team onderneemt actie om de gevolgen daarvan te managen en indien mogelijk het knelpunt weg te nemen. Betrouwbaarheid

Betere onderlinge afstemming draagt bij aan de geleverde kwaliteit. Doordat veel detail aan de afstemming binnen het team kan worden overgelaten, worden planningen minder gedetailleerd en daardoor stabieler en overzichtelijker. Er hoeft minder vaak te worden bijgestuurd en de betrouwbaarheid neemt toe.

 

Som groter dan..

Het beter benutten van de individuele talenten maakt teamprestaties doorgaans groter dan de som van de individuele prestaties. Het probleemoplossend vermogen neemt enorm toe door de samenvoeging van uiteenlopende talenten. Waar nodig helpen teamleden elkaar.

 

Eigenaarschap

Elk teamlid is in staat om op elk moment volgens vooraf gemaakte afspraken te bepalen welke taak de hoogste prioriteit heeft om door hem / haar te worden opgepakt. Frequent vindt afstemming plaats over ieders uitgevoerde en nog uit te voeren taken. De teamleden zien hoe hun inzet en die van hun collega’s bijdragen aan de prestaties van het team als geheel.

 

TeamVoordelenHet geheimAanpak