Het geheim

Peter Senge’s systeemdenken, Eli Goldratt’s Theory of Constraints, Daniel Kahneman’s Thinking Fast and Slow en de know how van ervaren professionele facilitators komen samen in de aanpak die wij Doorbraak Denken noemen.   Wat is het geheim achter onze aanpak?

Als er iets niet goed gaat richt de aandacht zich vaak snel op de schuldvraag; ‘Bij wie zit de fout?’. Het antwoord wordt dan doorgaans gezocht in de directe oorzaken. Doordat de realiteit complexer is biedt dat slechts tijdelijk soelaas. De dieper liggende oorzaken worden niet aangepakt en woekeren voort. We geraken verzeild in vicieuze cirkels van symptoombestrijding en ongerealiseerde ambities.

Systeemdenken, Peter Senge’s vijfde discipline, maakt patronen zichtbaar die samenwerking of organisatieverandering in de weg staan. Zo kunnen problemen duurzaam worden opgelost. Goldratt creëerde met het Thinking Proces uit de Theory of Constraints een vrijwel universeel toepasbaar proces om aan de hand van systeemdenken problemen op te lossen. Goldratt’s procesmatige aanpak stelt ons bovendien in staat overtuigingen en aannames te identificeren die anders verborgen zouden blijven. Dat is ook precies wat Daniel Kahneman propageert in zijn boek ‘Thinking fast and slow’.

Zoals Peter Senge al aangeeft vergt effectief in teamverband problemen oplossen dat het proces gefaciliteerd wordt. In nauwe samenwerking met professionele facilitators passen wij facilitatietechnieken toe op Goldratt’s denkproces. Wanneer u zich concentreert op de inhoud leiden wij u door het proces!

 

Systematisch

Verantwoord besluiten nemen is een ingewikkeld proces. Ideeën die het onderscheid kunnen maken worden gemakkelijk gemist. Een onvolledig plan leidt tot falen bij de realisatie ervan. Door een systematische aanpak worden misstappen voorkomen en wordt zorgvuldigheid gewaarborgd.

 

Draagvlak

Draagvlak bij de relevante stakeholders is essentieel. Dat geldt voor elke stap in het besluitvormingsproces. Van de probleemsignalering tot en met het moment dat zij het plan goedkeuren en ertoe moeten overgaan de schouders onder de uitvoering te zetten. Het gehele besluitvormingsproces is gericht op het creëren van draagvlak. Zelfs de individuele stakeholder die na het opstellen van het plan nog worstelt met het dilemma ‘to change or not to change’ helpen we dit te doorbreken.

 

Tegel 3d het is geen toeval

Kernprobleem

Omdat er vaak talloze problemen en obstakels die ons afhouden van het realiseren van onze doelstellingen krijgen we het gevoel voortdurend brandjes te moeten blussen. De situatie zo lijkt soms complex dat we door de bomen het bos niet meer te zien. Toch vergt het slechts enkele eenvoudige stappen om uit te komen bij een heldere beschrijving van het kernprobleem. Het kernprobleem is waar uw aandacht naar moet uitgaan. Al het andere is slechts tijdverspilling.

 

Behoeften en aannames

Sommige problemen zijn hardnekkig en doen zich al langere tijd voor. Als zo’n probleem gemakkelijk op te lossen was, dan was dat al gebeurd. Het voortbestaan van het probleem veroorzaakt in de loop der tijd steeds meer en grotere negatieve gevolgen. De hardnekkigheid van deze problemen is gelegen in het feit dat ze vast verankerd liggen in onderliggende behoeften en/of in aannames die doorgaans onuitgesproken blijven. Door deze te identificeren en te adresseren wordt het probleem opgelost.

 

Plan

Een plan maken lijkt simpel. Gewoon de noodzakelijke stappen op volgorde plaatsen. Toch!? Wat vaak ontbreekt is een methode om te kunnen controleren welke stappen noodzakelijk zijn en wat we tijdens de uitvoering nog kunnen tegenkomen. Onze systematische aanpak maakt het mogelijk een check uit te voeren waarmee de volledigheid van uw plan gewaarborgd wordt.

 

ChangeVoordelenHet geheimAanpak