Het geheim

Onze aanpak voor het verbeteren van (multi-) projectorganisaties is gebaseerd op Critical Chain Project Management uit de Theory of Constraints. Reliable Projects heeft uitgebreide en zeer positieve ervaring met het implementeren van ToC-Projectmanagement in multiprojectorganisaties. Hoewel de aanpak mechanistisch lijkt grijpt ze feitelijk in op het gedrag dat bepaalt of we onze projectdoelen halen. Wat is het geheim achter de ToC projectaanpak?

 

Mindset

Succesvolle (multi-) projectorganisaties maken de inzet van mensen, middelen en de aanpak ondergeschikt aan de doorlooptijd van de projecten. Dit vergt een geheel nieuwe mindset die, meer dan de ondersteunende (scheduling) technieken en hulpmiddelen, de sleutel vormt tot het succes. Er is voor niemand ruimte zich te verschuilen. Van de medewerkers wordt het gedrag van een estafetteloper verlangt, de projectmanager is met zijn project ondergeschikt aan de voortgang in de projectenportfolio als geheel en de portfoliomanager moet de druk weerstaan om onbeheerst nieuwe projecten te starten.

 

Beheers het onderhanden werk

Maximale voortgang wordt niet geboekt door veel omhanden te hebben. Maximale voortgang wordt geboekt door zo weinig mogelijk omhanden te hebben. In de meeste (multi-) projectorganisaties wordt de snelheid van projecten drastisch verbeterd door:

  • Medewerkers uitsluitend te laten werken aan de taak met de hoogste prioriteit;
  • Het aantal onder handen projecten zorgvuldig te doseren.

Hoe dat kan? Door ondanks de projecthectiek op elk moment de juiste focus te verschaffen.

 

Bescherm de opleverdatum

Ambitieuze taakstellingen houden mensen alert. Verstoringen (Murphy) doen zich echter in ieder project voor. Om niet bij elke verstoring met slecht nieuws naar de opdrachtgever te hoeven gaan is een marge nodig. Allen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het al dan niet gebruiken van een gezamenlijke marge. Voortdurend inzicht in de factoren die de doorlooptijd beïnvloeden maakt het mogelijk te beoordelen waar haast geboden en onverhoopt ingrijpen noodzakelijk is.  Daarmee heeft u het stuur in handen om projecten betrouwbaar op tijd op te leveren.

 

ProjectVoordelenHet geheimAanpak