ETO / MTO

Fabrikanten die actief zijn in een Engineer to Order en/of Make to Order omgeving staan voor een enorme uitdaging. Ze zien zich ofwel geconfronteerd met een toenemende vraag van hun klanten of met toenemende concurrentie om marktaandeel. Hoe kunnen ETO / MTO fabrikanten de begrensde capaciteit zodanig benutten dat toch de productiviteit, de leversnelheid en de leverbetrouwbaarheid stijgen!?


Meer leveren in minder tijd

Enerzijds is het voor ETO / MTO fabrikanten uitermate lastig is om te schakelen in de capaciteit van de belangrijkste engineering en productie middelen; het werk is kennisintensief en de productiemiddelen zijn complex en kapitaalintensief.

Anderzijds kan bij een hoge bezettingsgraad niet zomaar gestopt worden met het aannemen van orders. Vaak is de business cyclisch. Een klantorder uitstellen (laat staan weigeren) beschadigd de relatie terwijl die van belang is in de volgende cyclus.

ETO / MTO fabrikanten moeten elke bestelling accepteren en de gevolgen in de uitvoering zien op te vangen. Hierdoor nemen doorlooptijden van projecten toe en daalt de leversnelheid. De leverbetrouwbaarheid keldert. De exploitatiekosten stijgen door extra kosten voor het bespoedigen van orders en een stijgend aantal boetes voor te late leveringen. Dit doet pijn! Niet alleen in de bottom line. Het brengt ook de relatie met klanten in gevaar. De reputatie raakt beschadigd. Het marktaandeel komt onder druk te staan.
Om succesvol te kunnen concurreren hebben ETO / MTO fabrikanten een aanpak nodig om deze problemen het hoofd te bieden.

 

Onregelmatigheid en wachttijd

ETO / MTO fabrikanten verschillen nauwelijks van de meeste andere projectmatig werkende organisaties. Vaak lijkt de organisatie op volle capaciteit te draaien. Een groot deel van de beschikbare capaciteit gaat echter verloren door gebrekkige coördinatie. Dat kan wel oplopen tot 50%! Het elimineren van deze verspilling biedt geweldige kansen!

Waarin schuilt de verspilling in projectmatig werkende organisaties? Elke projectmatig werkende organisatie heeft te maken met onregelmatigheden in de uitvoering van taken. Dit leidt tot vertragingen en acties om deze te herstellen. Daarmee beginnen de problemen. De enorme impact van vertragingen is dat resources niet kunnen starten op het moment dat ze gepland zijn. De beschikbare resource capaciteit gaat verloren. Als de vertraging is opgeheven en de resources alsnog kunnen starten is er onvoldoende capaciteit om het werk in de resterende tijd af te ronden. Deze pieken en dalen zorgen voor een zeer frustrerende werkomgeving.

Bovendien is het als gevolg van commerciële druk bijna onmogelijk om een project van een klant te laten wachten. Daarom moet elk project de voortgang tonen. Resources moeten daardoor (vooral op dalmomenten) ook andere projecten oppakken. Dit leidt tot multitasking. Kostbare resource capaciteit wordt verspild met schakelen tussen verschillende projecten. De prijs voor cosmetische voortgang op zoveel mogelijk projecten is dat multitasking vertraging veroorzaakt op álle projecten. Zo versterkt multitasking de verspilling. De gehele projectorganisatie raakt verstopt met werk. Géén van de projecten komt nog snel af.

 

SectorKenniswerkETO / MTOMegaprojecten