Megaprojecten

Het is vrijwel onmogelijk tijdens het aanbestedingsproces van grote bouw- en constructieprojecten te overzien wat er tijdens de uitvoering nog allemaal te wachten staat. Toch is de druk om het winnende bod uit te brengen enorm. Hoe kan je in megaprojecten rekening houden met de inherente onzekerheden en toch zorgen dat het project voorspoedig verloopt en tijdige opgeleverd wordt? 

 

Deadlines halen onder onzekerheid

De uitvoering van grote bouw- en constructieprojecten is cyclisch met lange doorlooptijden. Een opdracht winnen of verliezen kan al het verschil uitmaken voor het overleven van het bedrijf. Daardoor is de druk om contracten te accepteren enorm.

Maar aanbieders voor een megaproject kunnen tijdens de aanbesteding niet alles ontwerpen. Noodgedwongen worden er schattingen gemaakt over de technologie, de omgeving, bouwmethoden, beschikbaarheid van hulpmiddelen en dergelijke. De projecten worden vaak gestart voordat het uiteindelijke ontwerp is voltooid. Vrijwel altijd zal er sprake zijn van voortschrijdend inzicht en wijzigingsopdrachten. Tenslotte zijn er onzekerheden over de omstandigheden tijdens de uitvoering zoals de bodemgesteldheid en het weer. Dit alles plaatst organisaties die megaprojecten uitvoeren voor een groot probleem; onzekerheid! Of zeg maar gerust: De zekerheid van tegenvallers!

Maar weinig grote bouw- en constructieprojecten zijn dan ook op tijd en binnen budget af. Onvermijdelijk heeft dit consequenties voor de levering en de operationele kosten.  Er volgen boetes voor te late oplevering. Dit doet pijn! Niet alleen in de bottom line. Het brengt ook de relatie met klanten in gevaar. De reputatie raakt beschadigd. Dit alles te vóórkomen is van levensbelang voor aanbieders van megaprojecten.

 

SectorKenniswerkETO / MTOMegaprojecten