Het geheim

Laagdrempelige aanpassingen in de werkwijze hebben soms grote impact. Onze aanpak voor het zelfvoorzienend te maken van teams is gebaseerd op Kanban. Aan teams die met onze oplossing werken kan doorgaans een verrassend grote mate van complexiteit overgelaten worden. Het komt voor dat het planningsysteem geheel achterwege gelaten kan worden. Wanneer het werken met multidisciplinaire taakteams deel uitmaakt van een groter project kan de overkoepelende aansturing heel goed plaatsvinden vanuit een globale planning. Wat is het geheim achter onze Kanban aanpak?

 

Visualiseren

Het visualiseren van de werkstroom in het teamproces maakt het voor iedereen mogelijk om daar inzicht in te hebben. Zo kunnen te teamleden zelfstandig besluiten nemen over het werk dat zij oppakken, kan het team besluiten nemen over het proces en is ook voor het management inzichtelijk hoe het team ervoor staat.

 

Autonomie en verantwoording

De teamleden zien hoe hun inzet en die van hun collega’s bijdragen aan de prestaties van het team als geheel. Impliciet voelt ieder teamlid zichzelf er daardoor verantwoordelijk om een zo positief mogelijke bijdrage te leveren. Het team als geheel heeft inzicht in het eigen proces en onderneemt autonoom met de juiste focus stappen om het proces steeds verder te verbeteren.

 

Effectief plan

Een planning kan het managen van complexiteit in projecten ondersteunen doch is in de eerste plaats bedoeld om te kunnen sturen op de doorlooptijd van de projecten. Een effectieve planning heeft voldoende detail om de noodzakelijke signalen uit de voorgangsrapportage te genereren maar wordt niet belast met het managen van complexiteit die ook op een ander niveau kan worden afgevangen.

 

TeamVoordelenHet geheimAanpak