Agile

Agile is aanpak om bij kenniswerk en met name softwareontwikkeling om te gaan met veranderlijke functionele eisen en/of technologische onzekerheid. Agile teams kenmerken zich door zeer intensieve onderlinge samenwerking. Het team probeert kortcyclisch bruikbare opleveringen te doen. Na iedere oplevering worden de prioriteiten voor de volgende cyclus heroverwogen.

Agile niet nieuw. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Werken in iteraties, timebuckets, stages (Prince)
  • Toenemende detaillering in de planning naarmate de taken dichterbij komen
  • Proof of Concept, prototype

In de loop der jaren zijn allerlei specifieke Agile softwareontwikkelmethoden ontstaan. Hiervan is Scrum in de afgelopen jaren het bekendst geworden. Veel van het Agile gedachtegoed is geïnspireerd op Lean. In februari 2001 kwam een groep Agile-prominenten bijeen en stelden het Agile Manifesto op. Hierin worden een aantal uitgangspunten en principes benoemd voor een goede Agile aanpak.

Valkuil
Als plannen telkens veranderen en communicatie niet in documenten vastligt, ligt de weg open naar willekeur en chaos. Dit is een van de valkuilen van Agile. Om dit te vermijden is van belang een open, communicatieve cultuur waarin competente mensen het vertrouwen krijgen om beslissingen te nemen. Het werken met visuele hulpmiddelen zoals een scrum- of kanban- planbord ondersteunt dit.

Langlopende softwareontwikkeling
Agile benaderingen zijn niet beperkt tot kleine, eenvoudige softwareontwikkeling. Juist bij langlopende, complexe softwareontwikkeling is de kans groter dat gaandeweg de prioriteiten wijzigen door voortschrijdend inzicht en/of verschuivende doelstellingen. Agile benaderingen laten dit toe. Een risco is nu dat meerdere opleveringen nodig zijn voordat er iets bruikbaars ontstaat. Dit in combinatie met onzekerheid over de einddatum vraagt wel erg veel vertrouwen van het management.

Technieken en methodes combineren
De context van projecten en organisaties is doorgaans complexer dan waar een specifieke Agile methode in voorziet. Organisaties managen dit steeds vaker door met een mix van technieken en methodes te combineren tot een aanpak die het best aansluit bij eigen situatie. De Reliable Scrum aanpak is hiervan een voorbeeld.

 

Meer weten

Hieronder treft u enkele relevante Agile-links naar het internet aan: