Lean

Al is Lean is ontstaan uit een pragmatisch leerproces in Toyota’s eigen productievestigingen, het is erg toepasselijk op projectmatig werkende organisaties. Door te focussen op een soepele stroom worden knelpunten zichtbaar en wordt ook verspilling bestreden. Hierdoor wordt eigenlijk van nature het systeem als geheel bekeken.

Velen denken bij Lean alleen aan het terugdringen van verspilling (Muda). Als gevolg van het terugdringen van verspilling verbetert de kwaliteit en nemen de productietijd en kosten af. Maar het is uitdrukkelijk veelomvattender. Er wordt ook wel gesproken van Toyota Production System en het is zeer breed. Lean omvat een managementfilosofie, een zeer complete set principes en een schat aan concrete gereedschappen en hulpmiddelen om het in de praktijk te brengen. Een belangrijke verworvenheid uit het Lean gedachtegoed is de mogelijkheid om de medewerkers op de werkvloer zelfsturend te maken met behulp van onder meer Kanban borden.

Lean en ToC
Beide hebben de holistische benadering gemeenschappelijk. ToC is een prachtige aanvulling op Lean. Lean laat de knelpunten één voor één verschijnen naarmate de productiestroom opgevoerd wordt.  Het biedt echter enorme voordelen om met de specifieke ToC-hulpmiddelen direct het belangrijkste knelpunt (de bottleneck) te identificeren, te managen en op te lossen. De ToC-hulpmiddelen bieden zèlfs uitkomst als het knelpunt in het gedragssysteem van de organisatie zit.

Lean en 6-Sigma
In Lean wordt onregelmatigheid gezien als bron van verspilling. 6-Sigma voorziet in een aanpak om deze te identificeren en te bestrijden. Daardoor is 6-Sigma een goede aanvulling op Lean en worden deze vaak in één adem genoemd.

 

Meer weten

Zeer aanbevelenswaardige boeken:

  • Liker – The Toyota Way
  • Womak ea – The machine that changed the world

 

Hieronder treft u enkele relevante Lean-links naar het internet aan: