Kurt Corthout


Als een master in wetenschappen (optie management informatics, techno MBA) bouwde Kurt zijn passie voor management consulting uit door zich te verdiepen in kennisdomeinen die aanzienlijke, tastbare voordelen genereren voor zijn klanten. Zo ontdekte hij hoe groei en stabiliteit hand in hand kunnen gaan en van ondernemingen immer florerende organisaties kunnen maken. Door het toepassen van een wetenschappelijk ondersteund proces van continue verbetering worden de behaalde resultaten geen toeval, nog een tijdelijk fenomeen. Succes wordt de regel en falen de leerrijke uitzondering.

Niet alleen door een logisch robuuste, wetenschappelijke aanpak te hanteren en deze in de praktijk om te zetten weet hij zijn klanten bottom line resultaten te bieden. Door op één rechte lijn te staan met de strategische bedrijfsdoelstellingen van zijn klanten en met een gedrevenheid om voor elke beperking de juiste waardevolle oplossing te vinden weet hij elk project tot een goed einde te brengen, ongeacht van de nodige tool. Focus ligt op het bereiken van resultaten, welke tools daarvoor nodig zijn zijn afhankelijk van de uitkomst van de analyse. Door te focussen op zowel effectiviteit, efficientie en kwaliteit worden tools uit TOC, Lean, Scrum en Six Sigma toegepast waar nodig. De aanpak van het kernprobleem en de beoogde resultaten op korte en langere termijn leiden hierbij tot zijn keuze van de nodige tools, niet andersom. Ni de Belgische markt is Kurt actief  vanuit zijn eigen organisatie 12Solve. Tevens is Kurt Partner in de Goldratt Implementation Group Europe.

Voor klanten van Reliable Projects treedt Kurt op als senior consultant en facilitator in de CFI projecten die wij uitvoeren voor onze klanten.

 

Meer