Ons brein en multitasking

 


Het lijkt enorm voordelig en efficiënt wanneer je door multitasking meerdere taken tegelijkertijd kan uitvoeren. Maar is dat ook echt altijd zo? Naast het feit dat het soms voordelig kan zijn heeft multitasking flink wat nádelige effecten. Dat komt door de manier waarop ons brein omgaat met multitasking.

Dit artikel gaat over de manier waarop het menselijke brein omgaat met multitasking en wat daarvan de effecten zijn. Het tegenovergestelde van multitasking is focus. Er valt ook het nodige te vertellen over hoe het brein omgaat met focussen en wat op zijn beurt dáár weer de effecten van zijn, maar daar kom ik later in een andere blog op terug. Zowel focussing als multitasking kunnen vóór- èn nádelige effecten hebben. Als we daar goed begrip van hebben en er op de juiste manier mee omgaan kan dat ons helpen onze prestaties enorm te verbeteren!

Onze steeds dynamischer wordende maatschappij lijkt een alsmaar groter beroep te doen op ons vermogen om te multitasken. Het lijkt enorm voordelig en efficiënt wanneer je door te multitasking meerdere taken tegelijkertijd kan uitvoeren. Soms is dat ook zo. Bijvoorbeeld wanneer bepaalde taken niet permanent onze volledige aandacht nodig hebben. Maar voor multitasking wordt een forse prijs betaald.

Over multitasking is heel veel te vinden op internet. Ik vind de uitleg die Professor Daniel Willingham geeft in een filmpje (< 4 minuten) dat ik op Youtube tegenkwam erg verhelderend..

Een samenvatting van de punten die ik zelf opgepikt heb uit het filmpje:

  • Multitasking lost ons brein feitelijk op door taskswitching.
  • Om taskswitching te kunnen ons brein de details en de context van de verschillende taken zien vast te houden.
  • Dat kan het brein slechts van een héél beperkt aantal éénvoudige taken. (Zoiets als achtergrondmuziek is voor het brein al een taak… )
  • Doorgaans gaat er bij taskswitching een deel van de details en de context van de taak verloren.
  • Dit gaat ten koste van de kwaliteit en de diepgang waarmee taken kunnen worden uitgevoerd. Om dát te voorkomen is het advies dan ook bij complexe en/of belangrijke taken vooral niet aan multitasking te doen. Zorg dat je niet afgeleid wordt.
  • Wie veel aan multitasking doet word er niet beter in. Je kan multitasking dus niet oefenen.
  • Je wordt minder goed in multitasking naarmate je ouder wordt (maar dat geldt volgens mij voor meerdere hersenfuncties..)

Hieronder kunt u desgewenst reageren op dit artikel. Mocht u naar aanleiding van een of meer artikelen in deze blog vragen hebben en/of rechtstreeks met mij contact willen opnemen, schroomt u dan niet een e-mail bericht te sturen naar info@reliableprojects.nl


Leave a comment


Comments RSS TrackBack 2 comments